Terug naar het overzicht

Vijf inzichten uit het bomenrijk – Leren van bomen

Op school is het één van de eerste dingen die je leert: bomen zorgen voor zuurstof. Ze worden daarom ook wel de longen van de aarde genoemd en het is van belang die ‘longen’ gezond te houden. Overal op aarde ontkiemt jong groen en dit groen geeft ons bijzondere lessen. Vijf inzichten uit het bomenrijk. 

1. Bomen bieden een levend voorbeeld van natuurlijke groei

Bomen rennen niet van hot naar her, maar groeien rustig en gestaag. ‘Gras groeit niet harder door eraan te trekken,’ hoor je weleens. Er is tijd nodig, en rust. Sta hier eens bij stil, en onderzoek hoe dit principe doorwerkt in jouw eigen leven. Soms zaai je een plan, een idee, een initiatief. Je wilt dat het ontkiemt, groeit, de hoogte inschiet. Maar dit kost tijd, en dat is vaak meer tijd dan je zou willen. Erken de tijd die nodig is voor natuurlijke groei. Op welk terrein in jouw leven is er (meer) tijd nodig? 

2. Bomen laten zien wat nodig is

Om uit te groeien tot een volwassen stadium heeft een boom allereerst water nodig. Via de wortels, stam en takken vindt het water haar weg naar de knoppen en bladeren. Ook (zon)licht is nodig bij de groei, evenals koolzuurgas (CO2) dat door de bladeren wordt omgezet in zuurstof. Denk ook aan voldoende ruimte om te wortelen. Zoals de groei van een boom bepaalde kaders veronderstelt, hebben wij als mensen ook dingen nodig om te kunnen groeien. Wat heb jij nodig voor gezonde persoonlijke groei? Waar kun jij ‘licht, lucht en water’ vinden?

3. Bomen geven uitzicht op leven onder beperkte omstandigheden

De standplaats van een boom bepaalt hoe hij groeit. Als je op het platteland woont, kijk dan eens hoeveel ruimte een vrijstaande boom heeft in zijn eentje op een grasveld. In de stad zie je iets heel anders. Daar is het wortelen een uitdaging, tussen de straattegels, kabels en leidingen. Toch doet de boom er alles aan om te overleven. Soms zie je hoe de wortels onder de stoeptegels een wonderlijke weg hebben gevolgd. Hoe ziet jouw ‘standplaats’ eruit? Welke uitdagingen in jouw natuurlijke omgeving ervaar je? 

4. Bomen nodigen om ‘slim’ te denken

Je hebt het vast weleens gezien: een ogenschijnlijk dode boom waarop frisgroene bladeren groeien, of een afgehouwen boomstronk waarop paddenstoelen een prima plek hebben gevonden. Bomen reageren slim op veranderingen. Ze kunnen ertegen wanneer een tak afbreekt of een schimmel een holte veroorzaakt. We zien dat bomen zich aanpassen aan bijzondere omstandigheden (en ook daarom zeer oud kunnen worden). Hoe reageer jij op veranderingen? Wil je daarin iets veranderen, zo ja wat dan? 

5. Bomen bieden plek voor ontmoeting met de ander

Het is van alle tijden en plaatsen dat mensen elkaar ontmoeten onder of bij een bepaalde boom. Ze bieden immers schaduw en afkoeling (de koelste schaduw die er is, vind je onder een boom!) De boom als bijzondere ontmoetingsplek: dit is één van de manieren waarop we over bomen lezen in de Bijbel. Bij die ontmoetingen gaat het niet alleen om mensen onderling, maar ook om ontmoetingen tussen God en mensen. Zo lezen we dat God verscheen aan Abram bij de terebint van More. Bomen overleven ons en zijn juist daarom waardevol als bijzondere plekken waar  generaties achtereen hoop en bemoediging vinden. Bomen leren ons ook dat we elkaar als mensen nodig hebben. Ondergronds helpen zij elkaar, door middel van uitgebreide schimmeldradennetwerken. Ontmoeting is belangrijk!

Bomen omspannen Gods verhaal met de mens van de eerste tot de laatste bladzij. Laat elke boom die je ziet, je herinneren aan God die ons zoekt. Meer over bomen en over hun plek in de Bijbel lees je in het boek Leren van bomen. 50 Bijbelse meditaties. Dit boek bevat 50 meditaties over bomen van Genesis tot Openbaring. Daarbij is veel aandacht voor persoonlijke toepassing en groei. De thema’s die aan bod komen:

  • Kiemkracht van bomen;
  • Bomen als ontmoetingsplek tussen God en mens;
  • Bomen werken mee in Gods plan;
  • Mensen lijken op bomen;
  • De boom als symbool van afhankelijkheid van God;
  • Bomen onder Gods gezag;
  • Zaai een boom, oogst een leven.

Bij aankoop van dit boek krijg je toegang tot podcasts met alle ingesproken meditaties, omlijst door muziek. Zie www.lerenvanbomen.nl.

Blijf op de hoogte

Vanuit de stilte ga je dansen

Mirjams Leestafel

Schrijf je in voor Mirjams Leestafel en ontvang inspiratie en onthaasting voor je dagelijks leven.