Eindelijk ligt hij er: Adem de dag – het nieuwste boek in de stiltelijn! Voor elke dag bezieling en onthaasting voor thuis, op de werkvloer, of vanaf het open veld. Ik schreef het samen met herder Sjoerd Stellingwerf en mijn man, ondernemer Alex van Pelt.  Als ik naar het boek kijk, denk ik met een glimlach aan een spin…

Na een drukke dag reed ik langs bij herder Sjoerd. Hij vroeg hoe het met me ging, nam een kop thee en ging ervoor zitten. Ik probeerde hem iets uit te leggen van de worstelingen uit mijn wereld die ik zelf niet eens goed begreep. Vervolgens probeerde Sjoerd iets te delen van zijn hart dat ook een deuk had opgelopen. Onze werelden zijn zo verschillend en we glimlachten in het besef dat we elkaar niet helemaal konden begrijpen.

De spin
Toen was daar opeens de kruisspin. Sjoerd merkte hem als eerste op. ‘Tjo, dat die spin er nu juist voor gekozen heeft om op die plek te gaan rusten,’ zei hij verwonderd. Ik keek verstoord naar het raam. Wat was er nu interessant aan een spin; we hadden het toch over belangrijker zaken? Maar de blik van Sjoerd was nu gevangen: ‘Kijk eens naar wat hij al heeft gesponnen en hoe het licht erop schijnt. Nu rust hij en wacht tot zijn eten hem komt aanvliegen. Zo hard heeft hij gewerkt.’ Vergenoegd door zijn baard wrijvend: ‘Dat hij nu juist mijn huis heeft uitgekozen!’

We schreven dingen in onze agenda’s voor Adem de dag. Maar Sjoerd keek telkens weer even naar die spin. Hij deed dat zo vaak, dat ik de spin uiteindelijk ook maar eens even goed bekeek voordat ik afscheid nam.

Lach
Maanden – en vele gezamenlijke schrijfsessies later – liep ik door een eenzaam bos. Opeens borrelde er een lach uit mijn binnenste omhoog. Werkelijk waar, ik kon niet meer ophouden met lachen. Met een grijns op mijn gezicht dacht ik aan de spin van Sjoerd. Van mijn problemen van destijds kon ik me niets meer herinneren, maar de kruisspin die daar stil en geduldig had zitten wachten in zijn glinsterende web was er de hele wandeling bij. Ik voelde me wonderlijk gelukkig in het gezelschap van die herinnering. Dat is wat de veldspraak van Sjoerd met me doet – en ik hoop dat het jullie ook verwondering gaat schenken.

Thuis op de werkvloer
Mocht je denken: hier kan ik nu echt niets mee, dan bestaat de bundel Adem de dag uit veel meer dan veldspraak alleen. Mijn man Alex is een zeer pragmatische ondernemer die ervan houdt om filosofisch uitgedachte wijsheden op de werkvloer te integreren. Als je erover praat en mediteert; hoe ga je het dan toepassen? Tussen deze twee mannen in voelde schrijven als thuiskomen. Dat is wat ik jou ook gun!  

Gratis online retraite
Bij het boek maakten we als schrijvers een gratis online mini-retraite die je vanaf nu kunt volgen. Welke dag een ademgebed, een aanwijzing of videoblog voor verstilling en bezieling. Want groeien doe je eerst naar beneden, met je wortels de grond in. Meld je nu aan >>

Het boek Adem de dag bestellen kan hier.