Anne Don zingt Dayspring of Life

Dit is een cover van The Brilliance.

Dayspring of life, that gives us light from on high
Would you guide our ways?
Give light to those that live in darkness, shadow of death
Would you guide us home?
Lead us to the way of peace
Father, would you guide our feet,
Into the way of peace?

Dageraad van het leven, die ons licht geeft uit de hoogte
Wilt u ons leiden op onze wegen?
Geef licht aan hen die leven in het donker, schaduw van de dood
Wilt u ons naar huis leiden?
Leid ons op de weg van de vrede.
Vader, leid onze voeten op de weg van de vrede.