Bij individuele training:
Indien gesprekken niet minstens 24 uur van te voren telefonisch zijn afgezegd worden deze volgens tarief berekend.

Bij meerdaagse trainingen of trainingen in een groep waarvan de organisatie in handen van QS/Mirjam van der Vegt is:
Wie vier tot twee weken van tevoren afzegt, betaalt 50% van het bedrag. Vanaf twee weken wordt 75% van het bedrag berekend. Tot 1 week voor de start is het helaas genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. Deze regeling is omdat er geruime tijd van tevoren kosten worden gemaakt voor locaties en inhuren van medewerkers.

QS Retraites:
De QS Retraites zijn een product waarbij de annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd van de locatie ter plaatse. QS/Mirjam van der Vegt is verantwoordelijk voor het inhoudelijke gedeelte, het organisatorische gedeelte ligt bij de locatie. In 2018 is dat het geval bij Het Brandpunt en Villa Fonti.

Bij lezingen en online seminars
Bij afzegging tot 4 weken voor de start van de lezing wordt het trainingsgeld minus € 60,- administratiekosten teruggestort of niet berekend. Daarna is het helaas genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen in verband met voorbereidingen, ook in geval van overmacht of anderszins. Wanneer een annulering noodzakelijk is, kijken we samen naar de beste oplossing of verplaatsing.

Annulering door de hoofdtrainer Mirjam van der Vegt
Mirjam van der Vegt is gerechtigd om de overeenkomst met de organiserende of vragende partij te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien een evenement wordt geannuleerd of niet kan plaatsvinden is Mirjam van der Vegt in geen geval aansprakelijk.
Mirjam van der Vegt is in geval van overmacht, weerswaarschuwingen en epidemieën, niet gehouden om de overeengekomen ticketprijzen te restitueren bij evenementen – zijn zal zoeken met betrokkenen naar passende vervanging. Voor individuele lezingen gelden bovenstaande voorwaarden.