Hello my old heart – gezongen door singer-songwriter Anne Don. 

 

Hello my old heart is een nummer van The Oh Hellos en gaat over ons oude hart, dat we vaak zijn kwijtgeraakt omdat we het met muren proberen te beschermen. Laat het oude hart maar weer tevoorschijn komen, laat het vrij:  dan kan het vernieuwd worden.

Hello, my old heart
How have you been?
Are you still there inside my chest?
I’ve been so worried, you’ve been so still
Barely beating at all

Oh, oh, don’t leave me here alone
Don’t tell me that we’ve grown
For having loved a little while
Oh, oh, I don’t wanna be alone
I wanna find a home
And I wanna share it with you

Hello, my old heart
It’s been so long
Since I’ve given you away
And every day, I add another stone
To the walls I built around you
To keep you safe

Oh, oh, don’t leave me here alone
Don’t tell me that we’ve grown
For having loved a little while
Oh, oh, I don’t wanna be alone
I wanna find a home
And I wanna share it with you

Hello, my old heart
How have you been?
How is it being locked away?
Don’t you worry
In there, you’re safe
You’ll never beat
But you’ll never break

Nothing lasts forever
Some things aren’t meant to be
But you’ll never find the answers
Until you set your old heart free
Until you set your old heart free

Nederlandse Vertaling: 

Hallo, mijn oude hart
Hoe is het je vergaan?
Ben je nog daar, diep in mij?
Ik was ongerust, je was zo stil
Je klopte nauwelijks nog

O-oh, laat me niet alleen hier
Vertel me niet dat we gegroeid zijn
Na even lief gehad te hebben
O-oh, ik wil niet alleen zijn
Ik wil een thuis vinden
En ik wil het delen met jou

Hallo, mijn oude hart
Er is een tijd voorbij gegaan
Sinds ik je weg heb gegeven
En elke dag, leg ik een nieuwe steen
Op de muren die ik om je heen bouwde
Om je veilig te houden

O-oh, laat me niet alleen hier
Vertel me niet dat we gegroeid zijn
Na even lief gehad te hebben
O-oh, ik wil niet alleen zijn
Ik wil een thuis vinden
En ik wil het delen met jou

Hallo, mijn oude hart
Hoe is het je vergaan?
Hoe is het om opgesloten te zijn?
Maak je geen zorgen
Daarbinnen ben je veilig
Je zal niet kloppen
Maar je zal niet breken

Niets blijft voor altijd
Sommige dingen zijn niet voorbestemd
Maar je zult nooit de antwoorden vinden
Totdat je je oude hart hebt vrijgelaten
Totdat je je oude hart hebt vrijgelaten